TOT UW DIENST

De rol van onze beheerder Gerrit Schra:

ADVISEUR :

U kunt dhr. Schra om advies vragen wanneer U wilt gaan snoeien.

Bij onvoorziene omstandigheden de woning betreffende (bv. stroomuitval, c.v.- storing, lekkage) kunt U hem raadplegen.


TOEZICHTHOUDER:

Tweemaal per week inspecteert dhr. Schra van buitenaf Uw bungalow. Zo nodig neemt hij telefonisch contact met U op.

Mollen worden door hem bestreden. (tenzij U kenbaar hebt gemaakt daarop tegen te zijn)


UITVOERDER:

Snoeiafval dat U niet op Uw eigen grond kunt verwerken legt U aan de rand van Uw terrein. U seint dhr. Schra in, die brengt het dan naar de centrale snoeiafvalplek. Alleen hij mag hier dus afval deponeren.

Uw post wordt bezorgd.